Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/villamalvani/ftp/new/wp-content/themes/aurum333/inc/laborator_functions.php on line 750
+48 600 075 146 | info@villamalva.com

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami jakie obowiązują w naszym domu.

 1. Villa Malva prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych
 2. Goście korzystający z naszych usług zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i p. poż.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad i zarządzeń
 4. Doba hotelowa kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna o 14.00.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00-7.00
 6. W Villi Malva obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 7. Wjazd na teren posesji i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Parkowanie jest bezpłatne, teren niestrzeżony, bramy zamknięte są w godzinach ciszy nocnej. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 8. Korzystanie z bezprzewodowego łącza internetowego bezpłatne – salon
 9. Za dzieci korzystające z placu zabaw odpowiadają opiekunowie (rodzice).
 10. Za zwierzęta przybywające na terenie Villi odpowiedzialni są właściciele, wszelkie szkody powstałe z winy zwierzęcia pokrywa właściciel. Psy prosimy wyprowadzać na smyczy
 11. Zabrania się używania w pokojach wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników grzejników, grilii, itp.
 12. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu właściciele Villa Malva nie ponoszą odpowiedzialności.
 13. Swoich gości prosimy przyjmować poza terenem posesji.
 14. Prosimy gości o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych do pokoi na klucz
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu lub wody
 16. Po zakończeniu pobytu goście zobowiązani są zwrócić pomieszczenie wraz z jego wyposażeniem w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny
 17. Opłata za pobyt pobierana jest jednorazowo z góry
 18. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez gościa, opłata pobrana z góry jest bezzwrotna
 19. W przypadku, gdy gość:
  • używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem
  • niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości
  • zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gośc
   _
   Zostanie poproszony, po uprzednim naprawieniu wyrządzonych szkód o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.
 1. Regulamin podaję się do wiadomości przy zameldowaniu. Regulamin znajduje się również na wewnętrznej stronie drzwi do pokoi.

 

Życzymy udanego pobytu
Właściciele Villa Malva